Arhive oznaka: Skupština

Besplatan Wireless na Zemunskom keju

XXI sednica Skupštine opštine Zemun održana je u skladu sa dnevnim redom. Prva tačka bila je izveštaj o bezbednosnom stanju u Zemunu i ona će biti obrađena u narednom blogu. Suština sednice bila je vezana za Završni izveštaj za 2014. godinu i Prvi rabalans budžeta za 2015. godinu.

Kritike vezane za Završni izveštaj za 2014. godinu tiču se pre svega činjenice da izveštaj Državne revizorske komisije nije ušao u navedeni izveštaj o kome se raspravljalo. Kako ima indicija da je Državna revizorska institucija (DRI) našla ozbiljne zamerke u radu opštinske uprave u prethodnom periodu nisam mogao da prihvatim da glasam za ovakav krnji izveštaj.  Očekujem da će se o Izveštaju i nalazima DRI opet raspravljati u Skupštini optine Zemun. U Izveštaju o radu opštinske uprave za 2014. godinu upada i činjanica da je jedini prilog od 700.000 dinara dobijen od Srpske banke, koja se od prošle godine nalazi u stečaju. Takođe se postavlja pitanje funkcionisanja i finansiranja mesnih zajednica na teritoriji opštine Zemun, posebno kada se ima u vidu da funkcioniše nekoliko prigratskih mesnih zajednica, dok su ostale ukinute još 1997. godine. Naime za plate zaposlenih u mesnim zajednicama izdvojeno je 5,000,000 dinara. Na moje pitanje koliko je to tačno zaposlenih nisam dobio odgovor. Na osnovu svega navedenog smatram da kao odbornik Socijaldemokratske stranke nemam osnova da podržim ovakav izveštaj o radu. Nastavite sa čitanjem

Najava XXI sednice Skupštine opštine Zemun

Naredna XXI sednica Skupštine opštine Zemun zakazana je za četvrtak 16. april 2015. godine. Na dnevnom redu su tačke vezane za finansije opštine: Prvi rabalans budžeta za 2015. godinu, Završni izveštaj za 2014. godinu, usvajanje odluke o angažovanju revizorske kuće, Izveštaj o radu opštinskog pravobranilaštva za 2014 godinu, Informacija o bezbednosnom stanju na teritorije opštine, kao i formalne tačke vezane za razrešenje članova opštinskih saveta.

Materijal koji je dostavljen odbornicima Skupštine opštine Zemun možete preuzeti ispod:

Materijal za sednicu