Pozdravna reč

Privilegija je i čast predstavljati građane Zemuna u Skupštini opštine.

Još je veća čast kada ste jedini predstavnik opozicije. I obaveza.

U Skupštini opštine Zemun trudim se da postavljam pitanja koja su od intresa građanima, koja treba da utiču na kvalitet života, da doprinesu poboljšanju ekonomske situacije, privlačenju stranih investicija i pre svega da otvaram pitanja koja trenutna opštinska vlast izbegava.

Socijaldemokratska stranka u Zemunu je fokusirana na izradu programa održivog razvoja Zemuna. Ovaj program pre svega treba da obuhvati specifičnosti Zemuna koje moraju da omoguće olakšano poslovanje privrede, brže zapošljavanje i efikasnu prekvalifikaciju radnika uz istovremeno očuvanje identiteta Zemuna i kulturnih institucija. Ovaj program neće biti prazno slovo na papiru, već će u njega biti uključeni konktretni projekti koje će Socijaldemokratska stranka predstaviti građanima. Cilj nam je da imamo definisane projekte, sa rokovima i neophodnim finansijskim projekcijama, kako bi naši članovi sutra mogli uspešno da rade u opštinskom veću. Želja nam je da naš uspesi sutra ne predstavljaju individualne uspehe već posledicu timskog i stručnog promišljanja i rada.

Ukoliko imate predlog na koji način se može doprineti poboljšanju kvaliteta života u Zemunu, naša vrata su Vam otvorena.

Nikola Dmitrašinović

Predsednik inicijativnog odbora Socijaldemokratske stranke Zemun